SFS Rental, specialist in tijdelijke bluscapaciteit

Het bedrijventerrein van Oostvoorne huisvest een bijzonder 'brandweerbedrijf'. SFS Rental, het brandweermaterialenverhuurbedrijf van Maarten Storm, zat de afgelopen jaren in woelig water, maar is sinds februari 2015 weer helemaal terug op de markt. Mede dankzij Van der Kamp pompen uit Zwolle dat een partnerschap aanging met Storm en nu mede-eigenaar is.

112 januari 2016 Foto 1 
Wagenpark voor tijdelijke brandweerdienstverlening.

Maarten Storm omschrijft zijn onderneming als 'specialist in tijdelijke brandweercapaciteit' . De kracht zit niet in de bedrijfsomvang, maar in de dienstverlening. Die betreft vooral het voorzien in een acute behoefte aan pompcapaciteit, brandbestrijdingsmaterieel en tijdelijke blusleidingsystemen. Storm: "Industriële bedrijven met een hoog risico moeten aan strenge eisen voldoen wat betreft de paraatheid en capaciteit van hun brandblusvoorzieningen.
Als die paraatheid in het geding komt als gevolg van een incident of technische storing, kunnen ze ons dag en nacht bellen. Wij zorgen er dan voor dat er binnen een paar uur vervangende pomp- of bluscapaciteit komt of bijvoorbeeld een tijdelijk blussysteem met mobiele waterkanonnen in een bulkloods. Desgewenst met opgeleid en getraind personeel met VCA-certificaat. Ook voor een langere periode, als het nodig is."

Veiligheidsgroep

SFS Rental heeft zijn klanten vooral in het Rotterdamse haven- en industriegebied. Het bedrijf is sinds de herstart in Oostvoorne nog in de groei, maar Maarten Storm heeft niet de ambitie uit te groeien tot private brandweermultinational. Integendeel, hij ziet juist de voordelen van het compacte karakter van zijn onderneming: korte lijnen met de klant en lage kosten. Dat SFS een vaste staf van maar twee man heeft, staat de kwaliteit van de dienstverlening niet in de weg, want de nauwe en flexibele samenwerking met andere dienstverleners maakt het mogelijk snel te werken en de expertise en capaciteit te leveren die nodig is. S2N uit Barendrecht is partner op personeelsgebied. Twee man technische ondersteuning of een complete bedrijfsbrandweerploeg, het kan. Een tweede partner in het SFSnetwerk is Van der Kamp pompen uit Zwolle. Voor als er behoefte is aan tijdelijke bluswatercapaciteit die een maatje groter moet zijn. Andere partijen waarmee Maarten Storm samenwerkt, zijn DNM in Stellendam, Bakker Milieu uit Hellevoetsluis en Eurotrade in Rhoon, die onder andere technische keuringen uitvoert. "Gezamenlijk participeren de bedrijven op eigen titel in een 'veiligheidsgroep' , waarbinnen zij elkaar bij opdrachten kunnen benaderen om elkaars expertise aan te vullen."

112 januari 2016 Foto 2
Het paradepaardje van E-One van SFS.

Materieel en materiaal 

Wie de bedrijfshal van SFS aan de Dalweg betreedt, zal aanvankelijk het idee hebben een brandweerkazerne binnen te stappen. Een industrieel blusvoertuig op een indrukwekkend International Chassis en met opbouw van E-One is de trots van het bedrijf. En verder bestaat het materieelbestand uit een MAN tankauto spuit, een haakarmvoertuig, twee dienstbussen, twee dompelpompeenheden, schuim- en poederblusaanhangers en mobiele waterwerpers. Twee buiten dienst gestelde Kronenburg crashtenders wachten in de bedrijfshal nog om te worden opgeknapt voor een tweede leven.

 112 januari 2016 Foto 4a112 januari 2016 Foto 5
Deel van het interieur van de bedrijftloods in Oostvoorne.

"Nee, een eerstelijns uitrukfunctie heeft dit materieel niet", beklemtoont Maarten Storm. "Primair heeft het wagenpark de functie om tijdelijk te voorzien in extra brandweercapaciteit bij bedrijven die kortere oflangere tijd niet in staat zijn om de vereiste slagkracht of capaciteit te leveren. Maar we kunnen wel degelijk een operationele rol vervullen in bijvoorbeeld de langdurige nablusfase bij grotere branden. Daar hoeft dan geen eerstelijns operationele

capaciteit voor te worden ingezet. We voeren ook taken uit in opdracht van de Gezamenlijke Brandweer, zoals preventieve aanwezigheid bij het overladen van onderschept vuurwerk in de haven dat niet aan de Nederlandse eisen voldoet. Daarnaast is ons materiaal ook inzetbaar bij wateroverlastsituaties. Onze dompelpompen zijn gemodificeerd en kunnen 8000 liter water per minuut verplaatsen." De meeste opdrachten zijn van korte duur, maar momenteel heeft Storm drie grotere projecten over langere termijn lopen bij twee chemische bedrijven in Rotterdam en één in Amsterdam. 

SFS Rental heeft ook een kleine verkooptak, die onder andere brandslangen levert aan bedrijfsbrandweerkorpsen. Last but not least is er sinds kort ook een opleidingspoot. In een eigen les- en instructielokaal worden onder andere VCA-veiligheidstrainingen voor de industrie gegeven. Met deze opsomming van diensten en producten is het motto 'klein maar veelzijdig' zeker op zijn plaats. Maarten Storm blikt tevreden terug op het eerste jaar in de nieuwe fase van zijn bedrijf. "We voorzien in een duidelijke behoefte en het aantal opdrachten stijgt gestaag. Het is mooi om in samenwerking met partners in netwerkverband snel capaciteit en kunde te kunnen leveren die bedrijven met
een acute hulpvraag uit de brand kunnen helpen. In dat opzicht zie ik ons als de 'Haarlemmerolie' voor de industriële brandveiligheid."

 112 januari 2016 Foto 3

De vaste staf van SFS Rental: Maarten Storm (rechts) en André Thoen.

 

Bronvermelding:
Met toestemming overgenomen van Eén-Eén-Twee, een uitgave van HHS Uitgeverijen.
Tekst: Rob Jastrzebski en fotografie: Arno van den Nieuwendijk en Rob Jastrzebski.

112 januari 2016 voorkant